Vad hittar du på dessa sidor

I Finland har information om förekomsten av zoonooser, deras alstrare, matförgiftningsepidemier och mikrobläkemedelsresistens fram tills nu kunnat fås ur THL:s publikation ”Smittsamma sjukdomar i Finland”, Eviras publikationer om djursjukdomar i Finland (”Eläintaudit Suomessa”), matförgiftningar i Finland (”Ruokamyrkytykset Suomessa”) och analysresultaten från foder- och gödseltillsynen ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset”) samt ”Finres-Vet” liksom ur de länderrapporter gällande Finland som sammanställts av EFSA och EU:s årliga sammandrag. Därför har det varit ganska svårt att skapa en helhetsbild av uppföljningen. För att underlätta detta har den information som finns i ovan nämnda publikationer samlats på dessa sidor.

Läs mera

Zoonoser

Sjukdomar vars alstrare kan överföras från djur till människor och tvärtom kallas zoonooser. Zoonooser alstras av bakterier, virus, parasiter och svampar.

Zoonooser kan smitta direkt eller indirekt mellan ett djur och en människa. Indirekt smitta kan ske via till exempel livsmedel, vatten eller insekter.

Läs mera

Matförgiftingar

Med matförgiftning avses en smittsam sjukdom eller förgiftning som uppkommit då man intagit mat eller hushållsvatten.

Matförgiftningsepidemi syftar på fall då minst två personer fått en sjukdom med likadana symtom efter att ha intagit mat eller hushållsvatten med samma ursprung, och då det epidemiologiskt går att konstatera att maten eller vattnet i fråga är orsak till sjukdomen.

Läs mera

Mikrobläkemedelsresistens

Mikrobläkemedel används i synnerhet för att behandla infektioner som orsakats av bakterier hos både människor och djur. Även i samband med kontrollerat bruk av dessa mediciner finns alltid en risk för att sjukdomsalstraren blir immun. Riskerna mångdubblas vid okontrollerat bruk, så som i samband med ogrundad behandling eller förebyggande av smitta. Ett växande problem är sjukdomsalstrare som samtidigt är immuna mot flera olika mediciner.

Läs mera